منوی سایت

استانداردهای طراحی سالن های آمفی تئاتر و فضاهای جانبی

ورودی:

طراحی ورودی سالن باید به گونه ای باشد كه باعث تجمع افراد پشت در نگردد و تهیه بلیط یا سایر تشریفات ورود در آن به سرعت و منظم انجام گردد. بهتر است این نكته لحاظ گردد كه قرار گرفتن افراد باید بصورت خطی(صف) باشد، فضای مناسب برای افراد بصورت یك متر مربع برای شش نفر و یا بصورت خطی حدود 2 متر بصورت طولی برای 4 نفر می باشد.در نتیجه برای ورود افراد به سالن چینش خطی مناسب ترین چینش است.

سالن انتظار :

بلافاصله پس از ورودی وارد سالن انتظار می شویم. در این فضا نیز طراحی براساس هر شش نفر یك متر مربع انجام می گردد. بدین ترتیب كه اگر سالن ما گنجایش 300 نفر را دارد برای كل نفرات به 50 مترمربع فضا نیاز است و این عدد را معمولا در 3 ضرب می كنیم كه به هر فرد به اندازه 2 نفر نیز فضای آزاد بدهیم. در این صورت فضای استاندارد سالن انتظار ما حدود 150 مترمربع خواهد گردید.

استانداردهای طراحی سالن های آمفی تئاتر و فضاهای جانبی

فضایی كه بعد از سالن انتظار در نظر گرفته فضای مربوط به كافی شاپ سالن آمفی تئاتر است.این فضا به ازای هر میز 4 نفره 5.76 مترمربع محاسبه گردیده و فضایی معادل 15 متر مربع نیز جهت آشپزخانه و كانتر فروش در نظر گرفته می شود.

فضای دیگر در سالن انتظار سرویس های بهداشتی است كه باید در محلی تعبیه گرددكه در دید كامل نباشد ولی دسترسی به آن به سهولت انجام بپذیرد. فضایی حدود 30 متر مربع برای 8 سرویس دستشویی و توالت در نظر گرفته میشود.

سالن اجرا:

در دکوراسیون سالن آمفی تئاتر حداكثر ظرفیت سالن آمفی تئاتر به طرح هندسی سالن ، محدودیتهای صوتی تصویری ، آكوستیك سالن ، خط دید و شكل و اندازه سن بستگی دارد.

طول ردیف : معمولا حداكثر 16 صندلی برای هر راهرو توصیه می گردد ولی در صورتیكه برای هر سه راهرو یك در خروجی به عرض 1 متر در نظر گرفته شود می توان حداكثر تا 25 صندلی به ازای هر راهرو نصب كرد ، ضمنا برای هر تماشاچی بصورت نشسته باید فضایی برابر با حداقل 0.5 متر مربع محاسبه نمود. و همچنین حجم فضا در آمفی تئاترها معمولا حدود 4 الی 5 متر مكعب به ازاری هر تماشاچی و در فضاهای اپرایی و موسیقایی حدود 6 الی 8 متر مكعب در نظر گرفته می شود

استانداردهای دید تماشاگران:

دید مناسب بی حرکت سر و گردن حرکت جزیی چشم به مقدار حدود 30 درجه

دید مناسب با حرکت جزیی سر و حرکت جزیی چشم به مقدار حدود 60 درجه

حداکثر زاویه ی ادراک بدون حرکت سر حدودا 110 درجه

فضاهای خدماتی پشت صحنه:

اتاق لباس : یكی از مهم ترین فضاهای اصلی پشت صحنه اتاق تعویض لباس می باشد، آنچه در طراحی این بخش از آمفی تئاتر باید در نظر گرفته شود این است كه این فضا یك فضای خصوصی بوده و باید تمام حریم های آن بخصوص برای خانم ها حفظ شود.

استانداردهای طراحی سالن های آمفی تئاتر و فضاهای جانبی

مساحت لازم به ازای هر نفر 5 متر مربع و بطور مثال برای 6 بازیگر با 8 كمد البسه حدود 45 متر مربع می باشد ، نکته ی دیگر در نظر گرفتن یك انبار لباس به ابعاد 5.7 متر مربع می باشد.

اتاق گریم:

 این اتاق باید مستقیما با سن ارتباط داشته باشد و طراحی آن به گونه ای باشد كه فاقد هر گونه صدای اضافه ای بوده و نور كافی برای آن در نظر گرفته شود. فضایی که مجری گریم احتیاج دارد كه بتواند به سادگی در اطراف بازیگر حرکت کند حدود 3 متر مربع می باشد که با احتساب سه گریمور بطور همزمان حدود 9 متر مربع فضا مورد نیاز خواهد بود ضمنا برای این اتاق سرویس بهداشتی نیز باید در نظر گرفته شود.

اتاق نور و صدا:

این اتاق که بین نور پرداز و صدا بردار سالن آمفی تئاتر مشترک است باید دارای دید مستقیم به سن باشد و معمولا آنرا در فضایی مشابه اتاق آپارات در سینما قرار می دهند. كمترین فضای لازم برای نورپرداز 6 متر مربع و برای صدابردار حدود 5 متر مربع در نظر گرفته می شود . ضمنا برای این اتاق یك انباری 12 متری الزامی است.

اتاق کارگردان:

این اتاق در کنار صحنه قرار می گیرد تا کارگردان در هنگام اجرای برنامه بصورت مستقیم و بطوری که مشخص نباشد با صحنه در ارتباط باشد. مساحت مناسب برای این فضا 9 متر مربع می باشد.

اتاق گروه موسیقی:

یکی از مهم ترین بخش های یك تئاتر موسیقی مربوط به هر صحنه ی آن می باشد. به همین دلیل مناسب تر این است كه کار گروه موسیقی زنده همزمان با تئاتر اجرا گردد ؛ به همین دلیل اتاقی نیز برای این گروه در نظر گرفته می شود. مساحت مناسب این اتاق حدود 16 متر مربع بوده كه باید یك انبار حدود 4 متری نیز داشته باشد. بهتر است این اتاق در قسمی كم صدا قرار گیرد.

فضای استراحت:

فضایی که تیم اجرا قبل از ورود به صحنه در آنجا تمركز كرده و پس از اجرا آنجا استراحت می نماید معمولا برای یک تیم 16 نفره به فضایی حدود 40 متر مربع نیاز خواهیم داشت.

اتاق سناریو خوانی:

فضایی که گروه در آن مستقر شده و همزمان با خواندن متن باهم شروع به تمرین می نمایند. مساحت مناسب برای مطالعه ی 20نفر حدود 42 متر مربع می باشد.

بخش اداری سالن:

اتاق ریاست:

 این اتاق باید در بهترین نقطه قرار گیرد، عموما این فضا با اتاق جلسات ادغام می گردد ، ابعاد مناسب  35 متر مربع است که میز  كنفرانس هم در آن قرار می گیرد.

بخش حسابداری و انفورماتیك:

 16 متر مربع برای اتاق حسابداری و یک فضای 5 مترمربعی برای بایگانی و یك فضای 16 مترمربعی برای واحد کامپیوتر در نظر گرفته می شود.

اتاق آرشیو:

 یك فضای 16 مترمربعی برای اتاق آرشیو و فایلینگ ، یك فضای 9 مترمربعی برای اتاق مسئول آرشیو و یك فضای حدود 20 مترمربعی برای مركز اسناد سالن آمفی تئاتر در نظر گرفته می شود.

بخش خدمات و تاسیسات:

موتورخانه:

 این اتاق باید در جایی باشد که بتواند به تمام بخشها سرویس دهد. ابعاد پیشنهادی حدود 50 متر مربع است.

انبار مرکزی مجموعه :

 با توجه به اینكه برای هر بخش انباری اختصاصی تعریف شده است فضای زیادی برای انبار مركزی لازم نداریم و پیشنهاد ما حدود 25 مترمربع است

پارکینگ:

 فضای پیشنهادی جهت پارکینگ 750 متر مربع برای 42 خودرو سواری می باشد و همچنین اگر فضا در زیر ساختمان است باید راه پله ها و رمپ های مناسب نیز برای آن در نظر گرفته شود.

برای کسب اطلاعات درباره دکوراسیون سالن کنفرانس , دکوراسیون سالن همایش و طراحی سالن آمفی تئاتر مقالات ما را مطالعه بفرمایید